Votuesi kosovar dhe arti i zorshëm i të menduarit të qartë

Përse votojmë këta që votojmë - edhe pse e dimë se po na shkatërrojnë? Një përpjekje për të shpjeguar votuesin kosovar me mendimet e psikologut Daniel Kahneman.

Daniel Kahneman.Psikologu Daniel Kahneman synon «të ketë njohuri të integruara të hulumtimit psikologjik në shkencat ekonomike, veçanërisht në aspektin e gjykimit dhe vendimmarrjes njerëzore nën pasiguri». Kahneman tregoi se njerëzit nuk veprojnë gjithmonë nga interesi vetjak racional, siç do të parashikonte teorinë ekonomike të maksimizimit të pritshëm të shërbimeve. Ky koncept është vendimtar për fushën e studimit të njohur si ekonomia i sjelljes. Kahneman kreu hulumtimin e tij me Amos Tversky, dhe ata identifikuan anshmëritë e përbashkëta njohëse që i bëjnë njerëzit të përdorin arsyetime të gabuara për të marrë vendime të paarsyeshme.

Këto paragjykime përfshijnë efektin e ankorimit, planifikimin e falsitetit dhe iluzionin e kontrollit. Artikulli i tyre «Teoria e perspektivës: Një analizë e një vendimi nën rrezik» është një nga më të zakonshmet në revistat ekonomike. Teoria – e cila ka fituar edhe çmime – tregon se si njerëzit me të vërtetë marrin vendime në situata të pasigurta. Ata priren të përdorin udhëzime të paarsyeshme, siç është drejtësia e perceptuar dhe neveria për humbje, bazuar në emocione, qëndrime dhe kujtime jologjike. Për shembull, Kahneman dhe Tversky vunë në dukje se ne do të shpenzonim më shumë përpjekje për të kursyer pak dollarë për një blerje të vogël sesa për të ruajtur të njëjtën shumë në një blerje të madhe.

Ngjarjet e kohëve të fundit në peizazhin politik të Kosovës më kanë bërë të mendoj për Kahneman dhe çfarë roli luan në mosmarrëveshjen e humbjeve brenda vendimeve politike që votuesit tentojnë të bëjnë. Racionalisht, të gjithë e dimë se qeveria e tanishme dhe ata që kanë qeverisur pas 20 vjetësh janë të korruptuar. Ne kemi faturat në letër, kemi fakte mbi tavolina, madje kemi regjistrime dhe dyshime faktike për të ardhurat e politikanëve dhe infiltrimin e nepotizmit në institucionet publike. Në mënyrë racionale, nëse do të pyetni popullsinë e Kosovës se sa të lumtur janë ata me qeverinë e tanishme, shumica e tyre do të mbanin një monolog duke u ankuar për gjithçka që është dhe ka shkuar gabim.

Megjithatë, kur është fjala për votim, racionaliteti duket sikur është hedhur jashtë ekuacionit. Ndërkohë që partitë e «krahut e luftës» kanë humbur një numër të konsiderueshëm të votuesve gjatë viteve, kryesisht tek partia e re kundërshtare Vetëvendosje, ende ekziston një shumicë e votuesve të cilët, përkundër opsioneve dhe përkundër pakënaqësisë së tyre me jetën në vendin e tyre ende mbështesin njerëzit që janë përgjegjës për gjendjen e keqe.

Në ekonomi, mund të argumentohet se njerëzit gjithnjë do të veprojnë nga «interesi vetjak-personal», por në realitet kushdo që merret me sjelljen e konsumatorit, e di që ata nuk e bëjnë këtë. Teoria e Kahnemans dëshmon se edhe në ekonomi, ku fitimet ose humbjet mund të jenë të dukshme dhe të llogaritura drejtpërdrejt, ne nuk do të silleshim gjithmonë në atë që është interesi më i mirë për ne në dorë – për shkak të frikës sonë trashëgimore të humbjes dhe të pasurit më pak sesa tashmë kemi. Me fjale të tjera: ndërkohë që partitë e tjera kanë zhgënjyer – frika e votimit për diçka të re dhe ndoshta «të humbim» më shumë është më e madhe.

Një faktor tjetër është me siguri që Kosova ka rrënjosur mentalitetin politik të votimit për klanet dhe heronjtë e luftës rajonale. Qasja jonë ndaj kombit dhe identitetit kombëtar ka një nocion shumë të fortë romantik ndaj tij. Nacionalizmi shqiptar me të vërtetë ekziston vetëm në kontekstin e poezisë rreth luftës dhe migrimit të detyruar. Ajo që nënkupton ne lidhje me identitetin kombëtar, është nocioni i vuajtjes, lufta mbrojtëse dhe ata që na kanë mbrojtur. Ne jemi një komb tepër mirënjohës që gjatë gjithë historisë ka mësuar të viktimizojë veten deri në thelb, ne synojmë të idealizojmë kryekomandantët, luftëtarët e lirisë dhe forcat mbështetëse të jashtme (si NATO) deri në pikën e vetëflijimit.

Kjo natyrisht u ndihmon atyre që e kanë mjelë karrierën ushtarake të tyre të shkurtër për 20 vitet e fundit, duke e mbajtur shtetin në atë mënyrë sikur ta blejnë atë nga ato që ata me siguri shpëtuan. Ndërsa shërbimi i tyre vlerësohet dhe meriton njohje, shumica e këtyre njerëzve janë intelektualisht dhe konvencionalisht (si mbas edukimit dhe diturisë) të papërgatitur për të mbajtur ndonjë pozitë politike. Kjo është për shkak se shumica e njerëzve janë të prirë për paragjykime të ndryshme nga te cilat shpesh preferojnë «grupet» e tyre. Asnjë nga këto gjëra nuk janë veçanërisht logjike dhe pa ndryshim. Njerëzit gjithashtu janë shumë të vetëdijshëm për statusin shoqëror; ne duhet të ndiejmë se jemi superior ndaj të tjerëve në një farë mënyre për të ruajtur ndjenjën tonë të vetëvlerësimit. Si rezultat, dikush më inteligjent duke thënë gjëra të komplikuara që përmbajnë fakte të pakëndshme (por të sakta) nuk do t’i apelojë askujt, por dikush që demonstrohet më pak inteligjent nuk është sfidues ndaj statusit shoqëror të perceptuar të dikujt dhe nëse ata do të thonë gjëra të thjeshta që mbështesin paragjykimet e natyrshme dhe mohojnë faktet e pakëndshme, atëherë aq më mirë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz nuk janë në gjendje të analizojne me të vërtetë fjalimet e Albin Kurtit, siç mund të vërehen në shumë seksione të komenteve të platformave të ndryshme në internet (ne fakt, edhe plot simpatizues të tij), megjithatë shumë njerëz duket se janë plotësisht mirë me pranimin e gënjeshtrave të hapura për liberalizimin e vizave ose premtimin e krijimit e 200 mijë vendeve të punës pa ndonjë plan të realizueshëm se si do të arrihet kjo.

Ndonjëherë, edhe kur këto fakte janë të dukshme për njerëzit, lidhja e tyre emocionale me një «grup» apo një klan të caktuar dhe frika intristike e tyre për të mbështetur «grupin e gabuar» ose për të dalë nga ata që janë afër tyre për mbështetjen e një grupi të ndryshëm ndaj tyre, do të peshoj atë. Pastaj ata do të përpiqen të justifikojnë zgjedhjen e tyre për të mos mbështetur ndonjë ndryshim në qeveri, duke u fokusuar në gjëra të vogla dhe shumë të parëndësishme që partia tjetër, në këtë rast, «Vetëvendosje» ka bërë. Ky fenomen është demonstruar nga ligji i Parkinsonit mbi të «parëndësishmen», ku njerëzit do të shpenzojnë më shumë kohë dhe përpjekje duke u fokusuar në diçka të parëndësishme që ata e kuptojnë se sa diçka e komplikuar që nuk e bëjnë.

Ta zëmë deklaratat e pasakta si «Vetëvendosja është kundër Bashkimit Europian» ose është «në thelb komuniste». Është shumë më e thjeshtë të groposësh në këto deklarata. Njerëzit i duan gjërat e parëndësishme, njerëzit me më pak inteligjencë që shkrijnë çështjet e mëdha në fragmente të shkurtra (por të pasakta) janë një fitues i mundshëm i votave. Kjo nuk do të thotë se kushdo që voton për partitë në pushtet të Kosovës nuk është inteligjent. Shumë njerëz janë mjaft të vetëdijshëm për zgjedhjen që ata bëjnë, por marrëdhëniet personale, varësia nga puna dhe nepotizmi janë faktorë të fortë për shumë njerëz që të mbeten besnikë ndaj një grupi njerëzish apo partie.

Në këto raste, ata me të vërtetë veprojnë jashtë interesit vetjak. Në çdo rast tjetër dhe madje edhe nëse nuk jeni mbështetës i fortë i Vetëvendosjes ose frikës se nuk janë «më të mirë» se partitë aktuale në pushtet, vendimi i vetëm racional do të ishte t’u jepte atyre një shans për t’u përpjekur. Çdo gjë tjetër nëse nuk është e kombinuar me vetë interesin e hapur për të qëndruar në pozitë ose për të fituar nga një sistem i korruptuar nuk ka kuptim. Dhe do ishte irracionale.