Udhëtimi

Nazim Hikmet, poet turk.Një poet bën një udhëtim
nga një det i botës sonë
shikon një yll.

Një poet niset në një udhëtim
nga një det i një ylli
shikon botën tonë.

Poetët janë në udhëtime
mbi detet e gjithësisë
njëri shikon tjetrin.

Mesdhe, 1966

Përktheu:
E.R.