Të dua…
Të dua
Dhe të gjej
edhe nëse gjithë ditën e mbulon terri.

Gjatë gjithë jetës sime
Dhe ende
Endem duke kërkuar.

Të dua!
Të dua!
Të dua!

Buzët e tua hapen .....
Bota është e shurdhër
Bota është e verbër

Po edhe retë
Dhe gjethet
Vetëm ne, pluhuri i artë
Prej të cilit ne dy të përbërë
Jemi!

E përktheu: Enver Robelli