Sytë me rrethe të mëdhenj
 Të shoh sytë me rrathë të zinj,
 e te fytyra jote shoh natën.
 Zogjtë e bëjnë qiellin të errët,
 sqepat e tyre – arkitekte të natës,
 krahët e tyre mbajnë ditën mbi vete.
 Mes qëndrimit dhe lëkundjes
 te maja e dritës,
 ti je peshore floriri.