«Stop skllavërimit në kantieret e FIFA-s»
Në kantieret e stadioneve të botërorit në futboll për vitin 2022 në Katar mbretëron gjendje katastrofale. 200 aktiviste e aktivistë, ndër ta edhe nga Unia, më 29 maj para stadionit «Hallenstadion» të Cyrihut përmes 100 varreve simbolike kërkuan që komitetiti ekzekutiv i FIFA-s më në fudn të merrë përsipër përgjejgësinë sociale.  

Në kantieret e Katarit mbretërojnë kushte jonjerëzore, shkruan organi i Unia-s Horizonte. Punëtorët e ndërtimtarisë, parasëgjithash migrantët nga Azia jugore trajtohen si skllervër, thekson artikulli. Nuk respektohen të drejtat elementare në punë. Për shkak të kushteve të këqija të punës dhe të jetesës deri mët ani kanë vdekur me qindëra punëtorë ndërtimtarie. Për të përkujtuar punëtorët e vdekur të ndërtimtarisë, sindikata Unia, Solidar Suisse dhe Shoqata Ndërkombëtare e Ndërtimtarisë dhe Përpunimit të Drurit (BHI/IBB), përmes një aksioni simbolik vendosën 100 kryqe para «Hallenstadion» të Cyrihut.

S’ka botëror futbolli pa të drejta të punëmarrësve

Ka një kohë të gjatë që BHI/IBB ka startuar me fushatën «Karton të kuq për FIFA – S’ka Pokal botëror pa të dreta të punëmarrësve». Është jo vetëm përmirësimi i kushteve të punës së punëtorëve të ndërtimtarisë, të cilët ndërtojnë stadiumet, porse edhe të përmirësojnë të drejtat e punëmarrësve. Pikërisht në Katar punëtorët e ndërtimtarisë për shkak të sistemit Kafala (secilit punëtor i nevojitet një padron, i cili mundëson një leje pune dhe tek i cili dorëzohet pasaporta) nuk guxojnë të anëtarësohen në sindikatë dhe kështu mbesin në (pa)mëshirën e padronit, është e indinjuar sindikata.

S’ka botëror futbolli në varrezat e punëtorëve të ndërtimit

Nuk është e prenueshme dhe në rregull, që një manifestim kaq madhështor si kupa e futbollit botëror të zhvillohet në varret e punëtorëve të ndërtimit. FIFA duhet të merrë përsipër përgjegjësinë për kushtet jodinjitoze njerëzore në kantieret e stadioneve të kupës së botërorit në Katar. FIFA duhet të kujdeset që ndërmarrjet e ndërtimtarisë dhe qeveritë e shteteve nikoqire t’u përmbahen rregullave të qarta. Të drejtat e njeriut dhe ato të punës duhet të respektohen bazuar në normat themelore të Orgnaizatës Ndërkombëtare të Punës (IAO-OIT-OIL). Punëtorët e ndërtimit, që cilët ndërtojnë stadiuemt e kupës së botërorit, i takojnë ekipit. Ata meritojnë respekt dhe jeta e tyre duhet të mbrohet, përfundon artikulli i Horizonte.Në kantieret e stadioneve të botërorit në futboll për vitin 2022 në Katar mbretëron gjendje katastrofale. 200 aktiviste e aktivistë, ndër ta edhe nga Unia, më 29 maj para stadionit «Hallenstadion» të Cyrihut përmes 100 varreve simbolike kërkuan që komitetiti ekzekutiv i FIFA-s më në fudn të merrë përsipër përgjejgësinë sociale.  

Në kantieret e Katarit mbretërojnë kushte jonjerëzore, shkruan organi i Unia-s Horizonte. Punëtorët e ndërtimtarisë, parasëgjithash migrantët nga Azia jugore trajtohen si skllervër, thekson artikulli. Nuk respektohen të drejtat elementare në punë. Për shkak të kushteve të këqija të punës dhe të jetesës deri mët ani kanë vdekur me qindëra punëtorë ndërtimtarie. Për të përkujtuar punëtorët e vdekur të ndërtimtarisë, sindikata Unia, Solidar Suisse dhe Shoqata Ndërkombëtare e Ndërtimtarisë dhe Përpunimit të Drurit (BHI/IBB), përmes një aksioni simbolik vendosën 100 kryqe para «Hallenstadion» të Cyrihut.

S’ka botëror futbolli pa të drejta të punëmarrësve

Ka një kohë të gjatë që BHI/IBB ka startuar me fushatën «Karton të kuq për FIFA – S’ka Pokal botëror pa të dreta të punëmarrësve». Është jo vetëm përmirësimi i kushteve të punës së punëtorëve të ndërtimtarisë, të cilët ndërtojnë stadiumet, porse edhe të përmirësojnë të drejtat e punëmarrësve. Pikërisht në Katar punëtorët e ndërtimtarisë për shkak të sistemit Kafala (secilit punëtor i nevojitet një padron, i cili mundëson një leje pune dhe tek i cili dorëzohet pasaporta) nuk guxojnë të anëtarësohen në sindikatë dhe kështu mbesin në (pa)mëshirën e padronit, është e indinjuar sindikata.

S’ka botëror futbolli në varrezat e punëtorëve të ndërtimit

Nuk është e prenueshme dhe në rregull, që një manifestim kaq madhështor si kupa e futbollit botëror të zhvillohet në varret e punëtorëve të ndërtimit. FIFA duhet të merrë përsipër përgjegjësinë për kushtet jodinjitoze njerëzore në kantieret e stadioneve të kupës së botërorit në Katar. FIFA duhet të kujdeset që ndërmarrjet e ndërtimtarisë dhe qeveritë e shteteve nikoqire t’u përmbahen rregullave të qarta. Të drejtat e njeriut dhe ato të punës duhet të respektohen bazuar në normat themelore të Orgnaizatës Ndërkombëtare të Punës (IAO-OIT-OIL). Punëtorët e ndërtimit, që cilët ndërtojnë stadiuemt e kupës së botërorit, i takojnë ekipit. Ata meritojnë respekt dhe jeta e tyre duhet të mbrohet, përfundon artikulli i Horizonte.