Psikologjia e qeverisë
Na mësojnë,
Pa pushuar na imponojnë:
E këndshme është- ëmbëlsirë
E madhe është-shumë
Mirë është-më mirë
Kur janë meritorë!

Përse atëherë kaq
ëmbëlsirë, madhështi, mirësi
tek ata që grabitën

Që e morën
tek ata që fatin, rastin e kanë
grykësi grabitçare
e jo punë dhe rend të të menduarit
e zgjodhën dhe e shpërblyen?

E si, ata, këtë vetëm e mbrojnë! Si askujt
nuk i lejojnë të flasin!
Duket
e pamerituara më së shumti vlen!

Sepse,
Kur dhe kush meritoi të qeverisë mbi ndokënd?

Përktheu: Shkëlzen Halimi