Për ruajtjen më të gjatë të dëgjimeve
Ofertuesit e telefonive do t’i ruajnë telefonatat e rgjistruara jo si deri më tani gjashtë muaj, por – dymbëdhjetë muaj.

Këto të dhëna telefonike shërbejnë për të ditur kush, kur, me kënd, sa gjatë ka telefonuar. Pas Dhomës së Kantoneve, pro këtij modeli është shprehur edhe edhe Komisioni i Parlamentit Federal, njofton Tages Anzeiger, duke u thirrur në Agjencinë Zvicerane të Lajmeve.

Momentalisht tabulatet telefonike rruhen gjashtë muaj. Në të ardhmen autoritetet hetimore mund të kenë qasje edhe në korrespondencën e para dymbëdhjetë muajve. Një pjesë e Komisionit kërkon që të dhënat të ruhen medoemos në Zvicër, por kjo u refuzua.

Nuk u pranua edhe kërkesa për kufizimin e informacioneve të përdoruesve të të ashtuquajturve shërbimeve të komunikimit nga larg, Komisioni u deklarua edhe kundër kërkesave për zgjerimin apo kufizimin e ofertuesve të ‹lajmërimit nga larg›.

Komisioni Parlamentar nuk është shprehur ende lidhur me atë nëse autoritetet guxojnë të infiltrojnë në kompjuterë të ashtuquajturit trojanë për t’i përgjuar bisedat e kriminelëve në Skype. Kjo do të vendoset në konsultimet e mledhjes së ardhshme për ndryshimin e ligjit për vrojtimin e komunikimit postar dhe lajmërimit nga larg.

Me këtë ndryshim synohet të përshtatet çështja e vrojtimit të telefonave dhe të internetit. Përgjimi i telefonatave është i mundur edhe tani në kuadër të procedurave penale, por ndryshon vetëm çështja e vrojtimit preventiv jashtë këtyre procedurave, me çka qeveria dëshiron ta pajisë shërbimin informativ. / ksOfertuesit e telefonive do t’i ruajnë telefonatat e rgjistruara jo si deri më tani gjashtë muaj, por – dymbëdhjetë muaj.

Këto të dhëna telefonike shërbejnë për të ditur kush, kur, me kënd, sa gjatë ka telefonuar. Pas Dhomës së Kantoneve, pro këtij modeli është shprehur edhe edhe Komisioni i Parlamentit Federal, njofton Tages Anzeiger, duke u thirrur në Agjencinë Zvicerane të Lajmeve.

Momentalisht tabulatet telefonike rruhen gjashtë muaj. Në të ardhmen autoritetet hetimore mund të kenë qasje edhe në korrespondencën e para dymbëdhjetë muajve. Një pjesë e Komisionit kërkon që të dhënat të ruhen medoemos në Zvicër, por kjo u refuzua.

Nuk u pranua edhe kërkesa për kufizimin e informacioneve të përdoruesve të të ashtuquajturve shërbimeve të komunikimit nga larg, Komisioni u deklarua edhe kundër kërkesave për zgjerimin apo kufizimin e ofertuesve të ‹lajmërimit nga larg›.

Komisioni Parlamentar nuk është shprehur ende lidhur me atë nëse autoritetet guxojnë të infiltrojnë në kompjuterë të ashtuquajturit trojanë për t’i përgjuar bisedat e kriminelëve në Skype. Kjo do të vendoset në konsultimet e mledhjes së ardhshme për ndryshimin e ligjit për vrojtimin e komunikimit postar dhe lajmërimit nga larg.

Me këtë ndryshim synohet të përshtatet çështja e vrojtimit të telefonave dhe të internetit. Përgjimi i telefonatave është i mundur edhe tani në kuadër të procedurave penale, por ndryshon vetëm çështja e vrojtimit preventiv jashtë këtyre procedurave, me çka qeveria dëshiron ta pajisë shërbimin informativ. / ks