Për gjashtë muaj në Zvicër janë bërë 35'000 të huaj më shumë
Janë 72’000 persona që kanë emigruar në Zvicër në gjysmën e parë të këtij viti. Në fakt, 34’000 emigrantë të tjerë e kanë lëshuar vendin, transmeton Tages Anzeiger.

 

Në qershor të 2015-tës në Zvicër kanë jetuar 1,975 miolionë veta pa shtetësi zvicerane. Kjo përbën 35’000 persona më shumë se para një viti. Nga ana tjetër, rritja e numrit të të huajve në krahasim me periudhën e vitit të kaluar është zvenitur.

Asyeja për këtë është se lëshimi i Zvicrës ka shkuar në një prograsion më të lartë dhe ardhja këtu. Në total, në gjysmën e parë të këtij viti, në Zvicër kanë ardhur 72’000 emigrante dhe emigrantë. Këto përbëjnë 2,2 për qind më shumë se sa ç’kanë ardhur në gjysmën e parë të 2014-tës. Kështu njofton Enti Federal i Statistikave.

Por, në të njëjtën kohë është rritur edhe numri i të huajve, të cilët e kanë lëshuar Zvicrën. Janë 34’000 të huaj që kanë emigruar nga Zvicra. Kjo i bie 8,3 përqind më shumë se sa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. ks

Janë 72’000 persona që kanë emigruar në Zvicër në gjysmën e parë të këtij viti. Në fakt, 34’000 emigrantë të tjerë e kanë lëshuar vendin, transmeton Tages Anzeiger.

 

Në qershor të 2015-tës në Zvicër kanë jetuar 1,975 miolionë veta pa shtetësi zvicerane. Kjo përbën 35’000 persona më shumë se para një viti. Nga ana tjetër, rritja e numrit të të huajve në krahasim me periudhën e vitit të kaluar është zvenitur.

Asyeja për këtë është se lëshimi i Zvicrës ka shkuar në një prograsion më të lartë dhe ardhja këtu. Në total, në gjysmën e parë të këtij viti, në Zvicër kanë ardhur 72’000 emigrante dhe emigrantë. Këto përbëjnë 2,2 për qind më shumë se sa ç’kanë ardhur në gjysmën e parë të 2014-tës. Kështu njofton Enti Federal i Statistikave.

Por, në të njëjtën kohë është rritur edhe numri i të huajve, të cilët e kanë lëshuar Zvicrën. Janë 34’000 të huaj që kanë emigruar nga Zvicra. Kjo i bie 8,3 përqind më shumë se sa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. ks