Nxënsit në klasën e parë në shkollat e Cyrihut
Në këtë vit në klasën e parë do të fillojnë 13’137. Prej tyre 60 përqind,  gjuhë amtare kanë gjuhën gjermane, që nënkupton zviceranët gjermanofolës dhe emigrantet nga Gjermania. Kurse 40 përqind të fëmijëve kanë gjuhë tjera amtare. Prej tyre, 1182 fëmijë kanë deklaruar se gjuha e tyre amtare është gjuha shqipe. / bk.Në këtë vit në klasën e parë do të fillojnë 13’137. Prej tyre 60 përqind,  gjuhë amtare kanë gjuhën gjermane, që nënkupton zviceranët gjermanofolës dhe emigrantet nga Gjermania. Kurse 40 përqind të fëmijëve kanë gjuhë tjera amtare. Prej tyre, 1182 fëmijë kanë deklaruar se gjuha e tyre amtare është gjuha shqipe. / bk.