Kush e shkel bjeshkën

Foto: ShutterstockKush hip bjeshkës?
Të lindja unë ulli
do ta kaloja.
Por sot,
pa të lëvizur, prej luginzës,
shoh se si katrrithem, —
ulli nëpër bjeshkë.
Kush është ai, po pyetem,
pa lëvizur fare nga luginza,
ullinj që sjell
që ullinj flak
me erën,
sa herë që fryn era.

Përktheu: Adem Gajtani