Kumria
ia prenë qafën ditën që lindi
i thanë – je zog i egër
në daç si engjëll fluturo qiejve
një klloçkë është më e butë se ti

ia vunë shiritin e zi rreth fytit
e mësuan të këndojë
tërë jetën një këngë
i thanë – je zog i egër
po deshe dhi flori
një shotë është më e butë se ti

ia prenë fatin
kur ndaheshin zogjtë e qiellit
me zogjtë e tokës
dhe e lanë tërë jetën
të endet qiejve
dhe të këndojë
gu-gu-gu
gu-gu-gu
gu-gu-gu