Jo dëbimit të bashkëqytetarëve
Organizatat e migrantëve kanë dorëzuar një rezolutë kryetarit të parlamentit Stéphane Rossini. Përmes kësaj rezolute ata kërkojnë ndalimin e dëbimeve të njerëzve, të cilët janë rritur në Zvicër, apo të cilët këtu kanë qendrën e tyre të jetesës. Parlamentarët mbështesin kërkesën.

Komunikatë për media

Bernë, 10 mars 2015

Me rastin e debatit të nesërm mbi zbatimin e iniciativës dëbuese në Parlementin e Zvicrës, një numër i madh i organizatave të migrantëve i kanë dorëzuar kryetari të parlamentit, Stéphane Rossini një rezolutë kundër dëbimit të njerëzve që janë rritur në Zvicër. Kjo rezolutë është aprovuar nga Kongresi i Parë i Migramnteve e Migrantëve dhe personave me sfond migracioni më 7 shkurt 2015 në Bernë. Rreth 250 pjesëmarrës dhe mbi 50 organizata u deklaruan për një politikë solidare migrcioni.

Të mirret në konsideratë përqëndrimi jetësor

«Atdheu është aty, ku është rritur njeriu», thuhet në rezolutë. Për këtë arsye, njerëzit që fokus të tyre jetësor e kanë Zvcirën, nuk guxojnë të dëbohen, kërkojnë organizatat pjesëmarrëse, ndër to sindikata Unia, [email protected] plus, Fedrata e Kolonisë së Lirë Italiane (FCLI), Fabbrica di Zurigo dhe Marea Granate. Nuk është në përputhje me të drejtat themelore të njeriut për të dëbuar dikë në një vend, përderisa ata kanë familjet e tyre dhe kontaktet sociale në Zvicër.

Lëvizje e gjërë e migrantëve

Sot, aktivistët, krahas rezolutës, Kryetarit të Parlamentit i dorëzuan edhe kërkesat tjera të Kongresit të Migrantëve si dhe manifestin e Lëvizjes. Në manifest, ata Zvicrën e konsiderojnë «vend të formësuar nga migracioni» dhe këkojnë të drejta të njëjta për mirgantët. Ky aksion u mbështet nga shumë parlamentarë zviceranë, të cilët shoqëruan dorëzimin e dokumetacionit.

 

 Organizatat e migrantëve kanë dorëzuar një rezolutë kryetarit të parlamentit Stéphane Rossini. Përmes kësaj rezolute ata kërkojnë ndalimin e dëbimeve të njerëzve, të cilët janë rritur në Zvicër, apo të cilët këtu kanë qendrën e tyre të jetesës. Parlamentarët mbështesin kërkesën.

Komunikatë për media

Bernë, 10 mars 2015

Me rastin e debatit të nesërm mbi zbatimin e iniciativës dëbuese në Parlementin e Zvicrës, një numër i madh i organizatave të migrantëve i kanë dorëzuar kryetari të parlamentit, Stéphane Rossini një rezolutë kundër dëbimit të njerëzve që janë rritur në Zvicër. Kjo rezolutë është aprovuar nga Kongresi i Parë i Migramnteve e Migrantëve dhe personave me sfond migracioni më 7 shkurt 2015 në Bernë. Rreth 250 pjesëmarrës dhe mbi 50 organizata u deklaruan për një politikë solidare migrcioni.

Të mirret në konsideratë përqëndrimi jetësor

«Atdheu është aty, ku është rritur njeriu», thuhet në rezolutë. Për këtë arsye, njerëzit që fokus të tyre jetësor e kanë Zvcirën, nuk guxojnë të dëbohen, kërkojnë organizatat pjesëmarrëse, ndër to sindikata Unia, [email protected] plus, Fedrata e Kolonisë së Lirë Italiane (FCLI), Fabbrica di Zurigo dhe Marea Granate. Nuk është në përputhje me të drejtat themelore të njeriut për të dëbuar dikë në një vend, përderisa ata kanë familjet e tyre dhe kontaktet sociale në Zvicër.

Lëvizje e gjërë e migrantëve

Sot, aktivistët, krahas rezolutës, Kryetarit të Parlamentit i dorëzuan edhe kërkesat tjera të Kongresit të Migrantëve si dhe manifestin e Lëvizjes. Në manifest, ata Zvicrën e konsiderojnë «vend të formësuar nga migracioni» dhe këkojnë të drejta të njëjta për mirgantët. Ky aksion u mbështet nga shumë parlamentarë zviceranë, të cilët shoqëruan dorëzimin e dokumetacionit.