Hija
Hija ime më mashtron
herë me orë nuk mund e mbërrij
herë fare nuk e hetoj
ç’po ndodh me mua zotynë
në horizont dielli sa po duket
zë në thua e bie dikund
përtejhapësisë së bardhë
unë sillem rreth vetvetes
po hijes sime besën nuk ia kam
ta marr apo ta lë