Debat lidhur me natyralizimin e lehtësuar

Disa politikanë të rinj shqiptarë në parti të ndryshme zvicerane do të diskutojnë për çështjen e fitimit të lehtësuar të shtetësisë zvicerane nga gjenerata e tretë e migrantëve.