Zëra
Ata flasin për tatime
për naftë dhe pushtet

Ata flasin për nder
dhe krenarinë e fisit

Ata flasin për luftë
për shigjetë dhe hark

Ata flasin për tanke
dhe mish të kalbur njeriu

Unë këndoj dashurinë time
për Marinë.

Ken Saro-Wiwa
Përktheu: Enver Robelli

Ata flasin për tatime
për naftë dhe pushtet

Ata flasin për nder
dhe krenarinë e fisit

Ata flasin për luftë
për shigjetë dhe hark

Ata flasin për tanke
dhe mish të kalbur njeriu

Unë këndoj dashurinë time
për Marinë.

Ken Saro-Wiwa
Përktheu: Enver Robelli