Vjen pranvera
I përmendi: fëshfërimën e malit,
livadhet e blerta, laureshat
që ngjiten në qiell,
pastaj: shkëlqimin e ujit
dhe shiun e ngrohtë – më shumë
nuk mund të jap, më shumë për namin
e pranverës me fjalë
nuk mund të bëj.

Vasilij ZHUKOVSKI

I përmendi: fëshfërimën e malit,
livadhet e blerta, laureshat
që ngjiten në qiell,
pastaj: shkëlqimin e ujit
dhe shiun e ngrohtë – më shumë
nuk mund të jap, më shumë për namin
e pranverës me fjalë
nuk mund të bëj.

Vasilij ZHUKOVSKI