Unë, i mbijetuari

Bertolt Brecht.Natyrisht, e kam të qartë:
vetëm falë fatit
kam mbijetuar për dallim prej
shumë miqve të mi.
Por sonte në ëndërr
Dëgjova këta miq duke thënë
për mua: «Mbijetojnë ata që janë më të fuqishëm»
Dhe unë urreva veten.

(Përktheu: E.R.)