Unë e di mirë
Unë mirë e di se ka luftë
dhe se luginave të tjera
njerëz po vdesin.
Por më lërni.
Më lërni vetëm
Për një çast
të më çojë, pa kujtime
larg, kjo erë.

Përktheu: Adem GAJTANI