Të çarat në gur
Të çara në gur.
Të gjitha rrugët janë të çara.

Të çara të thella
me shkallë të rrëzuara dhe të thyera
që çojnë kah të çara të tjera.

Por befas
nga përplasjet
duken sytë
kurse pas tyre hija
e një ushtari
të një kohe tjetër.

Përktheu: Adem GAJTANI