Sigurimet nuk i marrin përsipër aksidentet me veturë në Kosovë
Një kosovar me banim në Zvicër përfshihet në një aksident me veturë në Kosovë. Sigurimi Helvetia ia refuzon mbulimin e dëmit, ndërsa Gjyqi Federal e miraton vendimin.

«Mbulimi i sigurimit vlenë vetëm për ato vise të Serbisë, të cilat kontrollohen nga qeveria serbe», e fillon raportimin e rastit «20 Minuten». Ky, në fakt, është një shënim në kartonin e gjlebërt, i cili i mjafton Gjyqit Federal për t’ia bërë të qartë ankimuesit që nuk ka mbulim për aksidentet në Kosovë.

Gjyqi i Lozanës e ka refuzuar ankesën e një kosovari, i cili në vitin 2007 (!) me veturën e vjehrrit të tij ishte përfshirë në një aksident në Kosovë. Burri ndërkohë është paraplegjik dhe përfiton një pension dhe të ardhura shtesë për veten dhe familjen e tij, shkruan gazeta. Nga sigurimi si transit në Kosovë, që merret në hyrje të vendit, ai ka marrë 90’000 franga, ndërsa nga arka e pensionit 42’000 franga. Tani ai kërkon edhe 54’000 franga nga sigurimi Helvetia, ku e kishte të siguruar veturën me të cilën u aksidentua.

Burri është ankuar për faktin që, sipas tij, në kartonin e gjelbërt nuk ishte qartë e formuluar që nuk ka mbulim për Kosovën. Aty është listuar edhe Serbia e Mali i Zi, i cili në kohën kur ka ndodhur aksidenti nuk ka ekzistuar, sepse Mali i Zi në fakt ishte ndarë nga Serbia. Në vërtetim Serbia dhe Mali i Zi nuk ishin fshirë, çka domethënë që mbulimi për këtë vend është ende valid. Vetëm se – vërenë media: Në një klauzolë tjetër qëndron që mbulimi vlenë vetëm në atë pjesë të Serbisë, e cila është nën kontrollin e Serbisë.

Sipas Gjyqit Federal, për akimuesin do të duhej të ishte e qartë që Kosova është e përjashtuar nga ky përcaktim. Edhe atë vetëm për faktin që ai udhëtonte rregullisht atje dhe se në hyrje të Kosovës duhej lidhur një sigurim transitor. ks

 

Një kosovar me banim në Zvicër përfshihet në një aksident me veturë në Kosovë. Sigurimi Helvetia ia refuzon mbulimin e dëmit, ndërsa Gjyqi Federal e miraton vendimin.

«Mbulimi i sigurimit vlenë vetëm për ato vise të Serbisë, të cilat kontrollohen nga qeveria serbe», e fillon raportimin e rastit «20 Minuten». Ky, në fakt, është një shënim në kartonin e gjlebërt, i cili i mjafton Gjyqit Federal për t’ia bërë të qartë ankimuesit që nuk ka mbulim për aksidentet në Kosovë.

Gjyqi i Lozanës e ka refuzuar ankesën e një kosovari, i cili në vitin 2007 (!) me veturën e vjehrrit të tij ishte përfshirë në një aksident në Kosovë. Burri ndërkohë është paraplegjik dhe përfiton një pension dhe të ardhura shtesë për veten dhe familjen e tij, shkruan gazeta. Nga sigurimi si transit në Kosovë, që merret në hyrje të vendit, ai ka marrë 90’000 franga, ndërsa nga arka e pensionit 42’000 franga. Tani ai kërkon edhe 54’000 franga nga sigurimi Helvetia, ku e kishte të siguruar veturën me të cilën u aksidentua.

Burri është ankuar për faktin që, sipas tij, në kartonin e gjelbërt nuk ishte qartë e formuluar që nuk ka mbulim për Kosovën. Aty është listuar edhe Serbia e Mali i Zi, i cili në kohën kur ka ndodhur aksidenti nuk ka ekzistuar, sepse Mali i Zi në fakt ishte ndarë nga Serbia. Në vërtetim Serbia dhe Mali i Zi nuk ishin fshirë, çka domethënë që mbulimi për këtë vend është ende valid. Vetëm se – vërenë media: Në një klauzolë tjetër qëndron që mbulimi vlenë vetëm në atë pjesë të Serbisë, e cila është nën kontrollin e Serbisë.

Sipas Gjyqit Federal, për akimuesin do të duhej të ishte e qartë që Kosova është e përjashtuar nga ky përcaktim. Edhe atë vetëm për faktin që ai udhëtonte rregullisht atje dhe se në hyrje të Kosovës duhej lidhur një sigurim transitor. ks