Qysh te porta

Foto: ShutterstockQysh te porta
ti shikimin ngrite.
Njëri-tjetrin shikuam.

Një lulnajë e madhe u ngjit
duke shndritur zbehtë
nga zemra ime.

[Përktheu: E.R.]