Nuk e dija

Foto: Shutterstock«Sa, në fund të fundit, jeton njeriu?»
Pablo Neruda

Hyra në bibliotekën e rrahjeve të zemrës.
Nuk e dija të kujt janë zemrat.
Kishte rrahje, asgjë tjetër.
Një kujtim, në qoftë se ekziston, pa person.

Përktheu:
E.R.