Një piktore shqiptare nga Mali i Zi ekspozon në Zvicër
Ohne Titel 12