Nesër ndërprerje të planifikuara rryme në disa qytete të Kosovës

KEDS njofton se më 05.11.2015, në NS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:
• Dalja 10 kV J6 Rezervart e Kforit prej orës 10:00 deri në orën 15:00.

Gjatë kohës sa do te zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët.

Arsyeja e shkyçjes: vendosje e shtyllave në largpërçues.

V

Më 05.11.2015 në NS 110/10(20) kV Istog do të shkyçet:

• LP 10 kV Oniks prej orës 10:00 deri në orën 13:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dubrava, Dobrusha, Caralluka, Lubova, Banja, Baica, Orrobërda, Kaliqani dhe Kamenica.

Shkaku i shkyçjes: puna për tejkalimin e linjës së LP10KV nga shtyllat e druri në shtylla të betonit në degëzimin fshati Carallukë.

VI

Më 06.11.2015 në TS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Llazareva nga ora 10:00 deri në orën 13:00.
Gjatë kësaj kohe pa energji elektrike do të mbesin: Llazareva, Millosheva, Babimoci dhe Graca.

• Dalja 10 kV Lumi i Madhë nga ora 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kësaj kohe pa energji elektrike do të mbesin: Millosheva, Stanovci, Velikareka dhe Prilluzha.

Shkyçja bëhet për shkak të vendosjes së shtyllave të betonit .

VII

Më 07.11.2015, ne NS 35/10 kV Drenas do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Gllobari prej orës 10:00 – 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: GllobarI, VërbocI, TërstenikU, ÇikatovA, Gllanasella dhe Dobrosheci.

• Dalja 10 kV Shtrubullova prej orës 13:00 deri në orën 16:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtrubullovë, Krajkova, Domaneku, Baica, Tërdevci dhe Obria.

Shkyçja bëhet me qëllim të vendosjes së shtyllave të betonit.

VIII

Më 05.11.2015 në NS 110/35/10 kV Prizreni 1 do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Podrumi prej orës 11:00 deri në orën 13:00.

Pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Nashec, Zym I Hasit, Gjonaj, Kojush, Mazrek , Karashengjergj,Ts Krajku III, TS Atmaxha IV-Katolike.

Shkyçja do të bëhet për shkak të realizimit të projektit MMO.

IX

Më 05.11.2015 në TS 35/10 kV SHTIME do të shkyçet:

• Dalja 10 kV Rashinca nga ora 10:00 deri në orën 16:30.

Gjatë kohës sa do të zgjatin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja pjesa nga Ferizaji, Rashinca, Davidovci, Muzeqina, Gjyrkoci, Vojnovci , TS-Vëllezërit Hoxha (Betonjerka).

Shkyçja bëhet me qëllim të realizimit te punimeve të planifikuara nga ekipet e KEDS-it ndërrimi I shtyllave në LP 10 kV.

X

Më 05.11.2015 në NS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

• Linja 10 kV Kastrati prej orës 12:00 deri në orën 14:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dardania, Orashe, llozhan, Zllapek, Gorozhdeci, Poqesta, Dobërdoli, Millovanci, Ramuni, Vragoic, Leshani, Pishtani, Kërstoci, Kliçina, Jabllanica dhe Rosula.

Shkyçja bëhet për shkak të kyçjes së trafostacionit të ri 10/0.4kV.