Në Zvicër rritet shpejtë numri i popullsisë
Popullsisia në Zvciër është rritur si asnjëherë më parë dhe është vendi që ka rritjen më të lartë të popullsisë në Evropë.

Vitin e kaluar popullsia në Zvicër është rritur 1,3 përqind. Në fund të vitit 2013 në Zvicër kanë jetuar  8’139’600 persona. Numri i të huajve u rrit prej 23,3 në 23,8 përqind.

Prej vitit 2009 deri 2012 ka pasur një rritje prej 1,1 përqind. Me 1,3 përqind arrihet rekordi i vitit 2008, ku numri i popullsisë është rritur për 1,4 përqind.

Numri i të huajve që jetojnë për kohë të gjatë në Zvicër, në fund të vitit 2013 arriti në 1,937 milion, që përmbanë 23,8 përqind të popullsisë. 66 përqind prej tyre vijnë nga vendet anëtare të EU/EFTA, shumica prej tyre nga Italia 15,4 përqind, Gjermania 15.1 përqind, Portugalia 13,1 përqind. / bk.Popullsisia në Zvciër është rritur si asnjëherë më parë dhe është vendi që ka rritjen më të lartë të popullsisë në Evropë.

Vitin e kaluar popullsia në Zvicër është rritur 1,3 përqind. Në fund të vitit 2013 në Zvicër kanë jetuar  8’139’600 persona. Numri i të huajve u rrit prej 23,3 në 23,8 përqind.

Prej vitit 2009 deri 2012 ka pasur një rritje prej 1,1 përqind. Me 1,3 përqind arrihet rekordi i vitit 2008, ku numri i popullsisë është rritur për 1,4 përqind.

Numri i të huajve që jetojnë për kohë të gjatë në Zvicër, në fund të vitit 2013 arriti në 1,937 milion, që përmbanë 23,8 përqind të popullsisë. 66 përqind prej tyre vijnë nga vendet anëtare të EU/EFTA, shumica prej tyre nga Italia 15,4 përqind, Gjermania 15.1 përqind, Portugalia 13,1 përqind. / bk.