Në Zvicër e drejta kombëtare para asaj ndërkombëtare
Partia popullore e Zvicrës SVP, planifikon iniciativën  që drejtësia kombëtare të jetë para asaj ndërkombëtare.

Se a mund të realizohet një gjë e tillë mbetet të pritet, por shumë analistë e konsiderojnë si të dëmshme për vendin nëse lancohet dhe aprovohet nga votuesit.

Ata planifikojnë iniciativën «E drejta kombëtare para asaj ndërkombëtare« E cila sipas iniciuesve  ka për qëllim ta mbrojë Zvicrën nga vendimet e gjyqeve ndërkombëtare. Shumica e politikanëve të partive të ndryshme,  një iniciative të tillë e konsiderojnë si shumë të dëmshme për vendin.

Nëse do të pranohej një iniciativë e tillë do ta dëmtonte vendin në planin ekonomik, sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare dhe bashkpunimi me Zvciren do të ishte i pasigurtë.  Çdo i dyti frangë fitohet nga eksporti në vendet e ndryshme të botës, shumica në Bashkësinë Europiane. Zvicra duhet të jetë partner i besueshëm përndryshe mund të ketë pasiguri nga partneret ndërkombëtarë. / bkPartia popullore e Zvicrës SVP, planifikon iniciativën  që drejtësia kombëtare të jetë para asaj ndërkombëtare.

Se a mund të realizohet një gjë e tillë mbetet të pritet, por shumë analistë e konsiderojnë si të dëmshme për vendin nëse lancohet dhe aprovohet nga votuesit.

Ata planifikojnë iniciativën «E drejta kombëtare para asaj ndërkombëtare« E cila sipas iniciuesve  ka për qëllim ta mbrojë Zvicrën nga vendimet e gjyqeve ndërkombëtare. Shumica e politikanëve të partive të ndryshme,  një iniciative të tillë e konsiderojnë si shumë të dëmshme për vendin.

Nëse do të pranohej një iniciativë e tillë do ta dëmtonte vendin në planin ekonomik, sa i përket marrëveshjeve ndërkombëtare dhe bashkpunimi me Zvciren do të ishte i pasigurtë.  Çdo i dyti frangë fitohet nga eksporti në vendet e ndryshme të botës, shumica në Bashkësinë Europiane. Zvicra duhet të jetë partner i besueshëm përndryshe mund të ketë pasiguri nga partneret ndërkombëtarë. / bk