Në duart e të dashurës kush ka jetuar
Në duart e të dashurës kush ka jetuar
Ai në jetë kurrë s’ka për t’u varfëruar
Dhe sikur të vdiste në mërgim i vetmuar,
Ai do të ndjente orën e bekuar,
Në buzët e saj kur ka jetuar,
Edhe kur vdes ajo atij ka për t’i takuar.

(Përktheu: Enver Robelli)