Marrëveshje për projektin «Rëndësia e punësimit e të rinjve dhe qytetaria aktive»
Zv/ministrja e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj-Beqaj së bashku me nënkryetarën e OJQ-së «Center For Youth Development»( CYD) Era Jashari, kanë nënshkruar Marrëveshjen e Mirëkuptimit për Financimin e Projektit «Rëndësia e punësimit të të rinjve dhe qytetaria aktive», njofton kumtesa zyrtare.

Qëllimi i Projektit është që përmes tij të punësohen sa më shumë të rinj pasi numri i të rinjve të papunë është mjaft i madh.

Zv/ministrja e MPMS-së Rita Hajzeraj-Beqaj theksoi se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të vazhdojë edhe më tutje të përkrahë projekte që kanë të bëjnë me punësimin.

Zv/ministrja e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale Rita Hajzeraj-Beqaj së bashku me nënkryetarën e OJQ-së «Center For Youth Development»( CYD) Era Jashari, kanë nënshkruar Marrëveshjen e Mirëkuptimit për Financimin e Projektit «Rëndësia e punësimit të të rinjve dhe qytetaria aktive», njofton kumtesa zyrtare.

Qëllimi i Projektit është që përmes tij të punësohen sa më shumë të rinj pasi numri i të rinjve të papunë është mjaft i madh.

Zv/ministrja e MPMS-së Rita Hajzeraj-Beqaj theksoi se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale do të vazhdojë edhe më tutje të përkrahë projekte që kanë të bëjnë me punësimin.