Hekurudhat marrin nota të këqija
Raporti vjetor thotë se hekurudhat janë shumë të shtrenjta dhe funksionojnë me pengesa. SBB-ja arsyetohet.

 

Hekurudhat kohëve të fundit kanë pasur shpesh defenkete dhe pasagjerët është dashur të marrin autobusët në mes të rrugës. Për më tepër është dashur gjithë ato herë të intervenohet në binarë. Ato kanë pasur pak trafik dhe kanë realizuar të hyra të pamjaftueshme. Këto janë të shënuara – transmeton «20Minuten» – në raportin vjetor të marrëvedhjes ndërmjet Federatës dhe SBB-së që administron hekurudhat.

Marrëveshja i garanton SBB-së për punën dhe mirëmbajtjen në vitet 2013 deri 2016 në total 6,6 miliardë franga. Sigurisht lidhur me detyrime dhe qëllime të definuara. Nga 15 ajo në 2014-tën kishter realizuar vetëm pesë prej këtyre qëllimeve. Kryesisht ato që kanë të bëjnë me sigurinë, dhe këtu hekurudhat nuk janë ndarë aspak keq. Keq është ndarë SBB në çështje të kualitetit dhe rrjetit. Në çështje të produksionit hekurudhat janë gjithashtu mbrapa me planin. Bilanci nuk është magjepsës, «por kjo nuk do me thënë që ne kemi punuar keq», citohet shefi i infrastrukturës së hekurudhave.

Për më tepër, qëllimet janë formuluar në një kohë, kur akoma nuk diheshin nevojat në trafikun hekurudhor. Hekurudhat prandaj edhe kishin kërkuar përshtatjen e qëllimeve, por Enti Federal i Trafikut kishte refuzuar. ks

Raporti vjetor thotë se hekurudhat janë shumë të shtrenjta dhe funksionojnë me pengesa. SBB-ja arsyetohet.

 

Hekurudhat kohëve të fundit kanë pasur shpesh defenkete dhe pasagjerët është dashur të marrin autobusët në mes të rrugës. Për më tepër është dashur gjithë ato herë të intervenohet në binarë. Ato kanë pasur pak trafik dhe kanë realizuar të hyra të pamjaftueshme. Këto janë të shënuara – transmeton «20Minuten» – në raportin vjetor të marrëvedhjes ndërmjet Federatës dhe SBB-së që administron hekurudhat.

Marrëveshja i garanton SBB-së për punën dhe mirëmbajtjen në vitet 2013 deri 2016 në total 6,6 miliardë franga. Sigurisht lidhur me detyrime dhe qëllime të definuara. Nga 15 ajo në 2014-tën kishter realizuar vetëm pesë prej këtyre qëllimeve. Kryesisht ato që kanë të bëjnë me sigurinë, dhe këtu hekurudhat nuk janë ndarë aspak keq. Keq është ndarë SBB në çështje të kualitetit dhe rrjetit. Në çështje të produksionit hekurudhat janë gjithashtu mbrapa me planin. Bilanci nuk është magjepsës, «por kjo nuk do me thënë që ne kemi punuar keq», citohet shefi i infrastrukturës së hekurudhave.

Për më tepër, qëllimet janë formuluar në një kohë, kur akoma nuk diheshin nevojat në trafikun hekurudhor. Hekurudhat prandaj edhe kishin kërkuar përshtatjen e qëllimeve, por Enti Federal i Trafikut kishte refuzuar. ks