Fjalët

Mahmoud Darwish.Kur fjalët e mia qenë grurë
Unë isha tokë.
Kur fjalët e mia qenë zemërim
Unë isha shtrëngatë.
Kur fjalët e mia qenë shkëmb
Unë isha lumë.
Kur fjalët e mia u bënë mjaltë
Mizat m’i mbushën buzët.