Ferma e pulave e Musli «Omegës»

Në rubrikën e përjavshme satirike «Pronto» në «E diela me Koha Ditore», këtë javë mund të gjeni raportin special e urgjent të agjentit John K. Doe drejtuar DCI Mayweather.
Në këtë raport, agjenti raporton në lidhje me «konfrontimet e shtuara pozitë – opozitë».

I nderuar DCI Mayweather,

Në vijim keni raportin e kërkuar urgjent, i cili njëherësh është edhe special, ndërsa bart informata të natyrës konfidenciale, në disa raste edhe sekrete.

Duke shpresuar se raporti do t’jua qartësojë situatën aktuale në Kosovë, më lejoni të kërkoj prej jush udhëzimet sa më të shpejta dhe sa më konkrete se çka prisni prej ekipit tonë, këtu në terren.