Dyer të heshtura

Foto: ShutterstockJam rojtare
e dyerve të heshtura,
rri para katroreve të mbyllura
si para dekalogut:
A vdes ndokush pas tyre,
a lind?
Unë ul kokën
para dyerve të heshtura.

Përktheu: Enver Robelli