Çfarë ishte kodër brenda teje

Bertolt Brecht.Çfarë ishte kodër brenda teje
E kanë rrafshuar
Dhe luginën tënde
E kanë mbuluar
Përmbi ty kalon
Një rrugë e lehtë.

Përktheu: E.R.