Butrinti

Butrinti.Frymëmarrjen ma di vetëm ky qytet
Prandaj një harfë e zgjon nga zemra e vet

Ardhjen time nis ta këndojë
Se një zog nga ashti im do të fluturojë

Do t’i gurëzohet mu në ballë
Në erën e jugut krahët për t’i kallë.