Besimi i mirë

Friedrich Hölderlin.Jetë e bukur! Ti dergjesh e sëmurë, dhe zemra m’është
Lodhur nga të qarët dhe frika m’u bë e qartë,
Po prapë, s’mund të zë besë
Që po vdes, gjersa dashuron.

Përktheu: Denata Qazimi