Artistët e Kosovës në takim me Josip Broz Titon në Hotelin Grand më 1979

Foto: MIJ (Muzeu i historisë së Jugosllavisë)