A të kujtohet
A të kujtohet kur bëmë dashuri
Për herë të parë
Në dritën e xixëllonjave
Nuk e di se kush na kishte lidhur
As pse nata nuk kishte frikë
Prej nesh
Di vetëm që ti ishe e bukur
E brishtë dhe e plagosur kaq ëmbël
Sa unë harrova emrin tim

Edmond TUPJA

A të kujtohet kur bëmë dashuri
Për herë të parë
Në dritën e xixëllonjave
Nuk e di se kush na kishte lidhur
As pse nata nuk kishte frikë
Prej nesh
Di vetëm që ti ishe e bukur
E brishtë dhe e plagosur kaq ëmbël
Sa unë harrova emrin tim

Edmond TUPJA