***
Solemnisht populli i varros
Ata që ia dhanë gjakun dhe jetën,
 Dhe zemra sërish psherëtinë,
 Dhe sërish lot rrjedhin.

Këta lot mbushin zemrën
Njëqindfish si mjalti.
 Mbi qetësinë e varreve
 Shpejt lulëzon liria.
22 mars 1917

Fyodor Sologub (1863-1927),

poet i simbolizmit rus, novelist, dramaturg dhe eseist.

Përktheu: Enver Robelli

Solemnisht populli i varros
Ata që ia dhanë gjakun dhe jetën,
 Dhe zemra sërish psherëtinë,
 Dhe sërish lot rrjedhin.

Këta lot mbushin zemrën
Njëqindfish si mjalti.
 Mbi qetësinë e varreve
 Shpejt lulëzon liria.
22 mars 1917

Fyodor Sologub (1863-1927),

poet i simbolizmit rus, novelist, dramaturg dhe eseist.

Përktheu: Enver Robelli