15 vjet nga sulmet terroriste në New York

U bënë 15 vite nga sulmet terroriste të 11 shtatorit 2001 në New York. Një homazh në 11 pamje.

Foto: ken-tannenbaum / Shutterstock.comFoto: ken-tannenbaum / Shutterstock.com
Foto: ken-tannenbaum / Shutterstock.com
Foto: larry-bruce / Shutterstock.com
Foto: larry-bruce / Shutterstock.com
Foto: larry-bruce / Shutterstock.com
Foto: larry-bruce / Shutterstock.com
Foto: anthony-correia / Shutterstock.com
Foto: anthony-correia / Shutterstock.com
Foto: anthony-correia / Shutterstock.com
Foto: anthony-correia / Shutterstock.com
Foto: gary-yim / Shutterstock.com
Foto: gary-yim / Shutterstock.com
Foto: frontpage / Shutterstock.com
Foto: frontpage / Shutterstock.com
Foto: glynnis-jones / Shutterstock.com
Foto: glynnis-jones / Shutterstock.com
Foto: nick-starichenko / Shutterstock.com
Foto: nick-starichenko / Shutterstock.com
Foto: lou-oates / Shutterstock.com
Foto: lou-oates / Shutterstock.com